איך תדע לקבוע האם כושר העבודה שלך נפגע?

איך תדע לקבוע האם כושר העבודה שלך נפגע?

הדבר המרכזי בכל תביעה כלפי כל גוף ביטוחי, היא הקביעה לגבי כושר העבודה. קביעה זו מובילה למעשה את כל דיוני הנזק, ההשלכות העתידיות על הלקוח בתחום המקצועי והכלכלי, ומכאן גם את גובה הפיצוי לו הוא זכאי.

קביעת היקף אובדן כושר העבודה, הינה המפתח לקבלת תשלומים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. ביטוח לאומי – נכות כללית

 2. משרד הביטחון- חוק הנכים תגמולים ושיקום – דמי מחייה

 3. קרן הפנסיה –  פנסיית נכות [הגדרה: תשלום פנסיה חודשית כאילו המבוטחת בת 64 והמבוטח בן 67 והם שילמו באופן רציף את התשלומים לקרן הפנסיה]

  • פנסיית נכות – קרנות ותיקות [לפני 1995]

  • פנסיית נכות ואבדן כושר עבודה – קרנות חדשות

  • פנסיית נכות – פנסיה תקציבית

 4. חברות ביטוח –

  • פוליסת אי כושר עבודה, כנספח לביטוחי חיים ומנהלים

  • פוליסת תאונות אישיות

חשוב לדעת! הכללים לקביעת אובדן כושר עבודה אינם קבועים!

נתחיל מסקירת התחום המקצועי: הגורמים המקצועיים המופקדים על הערכת כושר העבודה מנקודת מבט רפואית, הינם הרופאים התעסוקתיים.בספרות המקצועית ברפואה תעסוקתית ישנם מבחנים וקריטריונים ברורים לקביעת יכולת העבודה במצבים רפואיים שונים, כמו פגיעות אורטופדיות, מחלות לב, מחלות ריאה, פגיעות במערכת העצבים ועוד.

התחום התפקודי: בסעיפי הליקוי של הביטוח הלאומי, ההתייחסות לכושר התפקוד מוגבלת ל- 4 סעיפים בודדים.

התחום המשפטי: בסקירת החוק והפסיקה מסתבר שאין קריטריונים קבועים וברורים לקביעת כושר עבודה – דבר בסיסי ומשמעותי ביותר בקביעת פיצוי כספי של החולה, או הנפגע.

לאור הכתוב לעיל, חשוב לדעת שנושא חשוב כמו קביעת כושר עבודה, מתנהל היום בפועל ללא כללים ברורים ובצורה שונה בין רופאים ובין מוסדות שונים. ההגדרות העמומות תורמות להיווצרות נוהג שונה בכל מקום, וקביעות שונות במקומות שונים, בזמנים שונים, גם לגבי אותו חולה עם אותה המחלה.

בנוסף, השוני בהגדרות כיצד להגדיר “אי כושר עבודה”, תורם אף הוא להגברת הבלבול וחוסר האחידות בפסיקות.הנושא מעורר שאלות רבות: האם יש קשר להשכלה? לניסיון ותפקיד קודם? לגיל של החולה? לסיכוי שירכוש מיומנות חדשה לעיסוק חדש?

חשוב להבין שבמציאות זו אותו חולה בנסיבות שונות ואפילו בסניפים שונים של הביטוח הלאומי – יוכר אחרת בהקשר לאובדן כושר עבודתו. כלומר,לשאלה מי יהיה המומחה אשר יגוייס לחוות הדעת, מה יהיו הדגשים הרפואיים והתרגום הנזיקי שלהם והיכן תוגש התביעה הם בעלי השפעה רבה ניהול התביעה וגובה הפיצוי אשר ייפסק ללקוח!

לבירור היקף אובדן כושר עבודה צור קשר