כתיבת חוות דעת רפואית אפקטיבית

חוות דעת רפואית היא דרישה נפוצה, והדגשים בה משתנים בהתאם לדורש: בית משפט, ביטוח לאומי, משרד הביטחון, חברות ביטוח וכו’.עם זאת ניתן לאמר שבכל מקרה עליה להיות כתובה היטב ומגובה בנתונים והפניות לפרסומים עדכניים בתחום התביעה.

בנוסף להנחיות בסיסיות אלה גיבשנו עבורך 15 טיפים ממוקדים מתוך ניסיוננו רב השנים בכתיבת חוות דעת רפואיות:

פריסת הטיעונים הרפואיים –

1. הימנע מ”אופטימיות”, אתה נדרש לדיעה רפואית ריאליסטית על המצב המוצג בפניך.

2. הקפד על בחירת המילים! מילים שונות יוצרות תחושה שונה אצל הקורא את חוות הדעת. “המטופל טוען לכאב”, “המטופל מתלונן על כאב” או “קיים כאב” אלה 3 צורות שונות מאוד להצגת המקרה, והן יוצרות תחושה שונה אצל הקורא.

3. נהל רישומים מפורטים מביקור הלקוח, תלונותיו, תיאוריו את הכאב והמגבלות התפקודיות מהן סובל.

4. הימנע מלדווח על דיונים וחוסר הסכמות בספרות הרפואית, התמקד בטיעונים התומכים בגירסת הלקוח.

5. היזהרו כאשר אתם מגיבים לדיונים העוסקים באישור זכאויות שונות, לעומת תגובות בנושאים קליניים. היו מודעים להבדל בין השניים!

6. היזהרו מלהגיב על נושאים כגון חוסר מאמץ או חוסר מוטיבציה. תגובות אלה עשויות להשפיע משמעותית על סיכוייו של הלקוח לקבל את הפיצוי המגיע לו.

7. היזהר כאשר אתה מעריך על סמך מעקב שבוצע, לעיתים יוגש לך רק חלק מהמעקב או בקונטקסט מגמתי.

8. במידה ואינך הרופא המטפל, ולקוח הופנה אליך לצורכי חוות דעת רפואית בלבד, היה זהיר בעת המלצות על טיפול.

9. בחוות הדעת חשוב להתייחס ולדון בכל הפגישות, המבדקים וההערכות אשר בוצעו ללקוח.

כתיבה אפקטיבית של חוות דעת –

10. אם נדרשת דעתך כמומחה על נושא התביעה – כתוב אותה בצורה מפורטת ומנומקת.

11. הימנע מ”המלכודת המשפטית”, שימוש בשפה משפטית חורג מסמכותה של חוות הדעת למרות היותה נידונה בבית המשפט. הימנע מלחוות דיעה משפטית, והתרכז בהיבטים הרפואיים והנזיקיים של התביעה.

12. הימנע מלדון בסוגיות אשר אינן קשורות ישירות לנושא התביעה, שמור על מיקוד בטיעונים ובסוגיות הרלוונטיות ללקוח.

13. היזהר מלצאת בהצהרות וקביעות אשר אינן לקוחות ישירות מתחום התמחותך!

14. אל תהסס להשתמש בטרמינולוגיה רפואית, אך צרף הסבר במקומות בהם הדבר נדרש.

15. מבנה חוות הדעת חייב לשלב את כל המידע הדרוש: רקע על המקרה, הסטוריה רפואית, בדיקות שונות אשר הלקוח עבר, ממצאים אשר נמצאו, טיפולים שונים אשר נעשו וסיכום כפי שרואה המומחה את המקרה. הצגת הדברים בצורה ברורה תגדיל משמעותית את אפקטיביות חוות הדעת.

 לחוות דעת רפואית אפקטיבית צור קשר