רשלנות רפואית בלידה

רשלנות בניתוח קיסרי

בדיקת אולטרה סאונד לפני הניתוח